Opis
Mechanizmy
Samonaprowadzanie
DRZWI PIONOWO SKŁADANE
Trekking Star
 • elastyczne, otwierane automatycznie, pionowo składane
 • prędkość otwierania 0,8 m/s
 • odporność na wiatr do 100 km/h
 • dolna krawędź jest bezpieczna, elastyczna i doporna na uderzenia
 • silnik umieszczony na zewnątrz samonośnej ramy
 • maksymalne wymiary standardowe 6m x 6m
DRZWI PIONOWO SKŁADANE
Do ciągłego procesu produkcyjnego
Trekking Enduro
 • elastyczne, otwierane automatycznie, pionowo składane
 • prędkość otwierania 0,8 m/s
 • odporność na wiatr do 100 km/h
 • kurtyna pojedyncza lub podwójna, przezroczysta lub matowa
 • silnik wbudowany w konstrukcję amonośną
 • maksymalne wymiary standardowe 10m x 10m
DRZWI PIONOWO ROLOWANE
Forum Star
 • elastyczne, otwierane automatycznie, pionowo rolowane
 • prędkość otwierania 1,2 m/s
 • odporność na wiatr do 45 km/h
 • w przypasku uderzenia i wystąpienia z prowadnic samoczynnie powracają na swoje miejsce
 • silnik umieszczony na zewnątrz samonośnej ramy
 • maksymalne wymiary standardowe 4,5m x 4,5m
DRZWI PIONOWO ROLOWANE
Do ciągłego procesu produkcyjnego
Forum Enduro


 • elastyczne, otwierane automatycznie, pionowo rolowane
 • prędkość otwierania 1,2 m/s
 • odporność na wiatr do 60 km/h
 • w przypasku uderzenia i wystąpienia z prowadnic samoczynnie powracają na swoje miejsce
 • silnik wewnątrz konstrukcji
 • maksymalne wymiary standardowe 4,5m x 4,5m
EKSTREMALNE WARUNKI
Puissance Enduro
 • elastyczne, otwierane automatycznie, pionowo składane
 • bariera pogodowa, wytrzymująca siłę wiatru do 180 km/h
 • dolna krawędź jest bezpieczna, elastyczna i doporna na uderzenia
 • wymiary standardowe: do 10m x 10m
 • większe wymiary są dostępne na specjalne zamówienie
CHŁODNIE
Frigo "1, "2 i "3
 • otwierane automatycznie, pionowo składane lub rolowane
 • prędkość otwierania: od 0,8 m/s do 1,2 m/s
 • kurtyna pojedyncza lub podwójna (w zależności od różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia)
 • zapewniają stałą temperaturę pomieszczenia, zmniejszają zużycie energii, polepszają warunki pracy
 • wymiary standardowe: do 4m x 4m
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
Forum Agro "1, "2 i "5
 • otwierane automatycznie, pionowo rolowane
 • prędkość otwierania 1,2 m/s
 • przystosowane do całkowitego mycia
 • bezpieczne - chronią personel
 • w przypasku uderzenia i wystąpienia z prowadnic samoczynnie powracają na swoje miejsce
 • konstrukcja mocowana do nadproża: wymiary standardowe: do 3,5m x 3,5m
 • konstrukcja samonośna: wymiary standardowe: do 4,5m x 4,5m
POMIESZCZENIA STERYLNE
Forum Labo "3, "4 i "5
 • otwierane automatycznie, pionowo rolowane
 • prędkość otwierania 1,2 m/s
 • odporność na ciśnienie: od 4 do 10 dN/m2 (w zależności od przeznaczenia)
 • odpowiednie mocowanie usztywniaczy zapobiega gromadzeniu się i rozwojowi bakterii
 • wymiary standardowe: do 4,5m x 4,5m
 • atmosfera wilgotna: konstrukcja całkowicie zamknięta
 • atmosfera sucha: konstrukcja może być otwierana, aby umożliwić mycie