Opis
Typy bram
Mechanizmy
SYSTRM AUTOMATYCZNEGO POWROTU KURTYNY PO UDERZENIU

uderzenie wózka widłowego o drzwi

wypadnięcie kurtyny z prowadnic

brak uszkodzeń samonaprowadzenie się kurtyny