Opis
Typy drzwi
Sterowanie
i oprogramowanie
Aktywacja
i zabezpieczenia
Automaty do drzwi rozsuwanych

Tormax UNICOM to profesjonalny komputerowy system zarzą-dzania drzwiami osobowymi, oferujący centralną kontrolę i monitoring dowolnej ilości drzwi. Oprócz drzwi automatycznych do systemu mogą zostać włą-czone także rolety, kurtyny czy szlabany. Również zwykłe, otwierane ręcznie drzwi mogą być aktywowane automatycznie - na przykład poprzez sterowanie ich elekt-rycznym zamkiem.

Oprogramowanie Tormax UNINET umożliwia kompletną analizę działania wszystkich drzwi podłączonych do systemu: od sprawdzenia aktualnego stanu (otwarte / zamknięte), przez zdalną konfigurację, po analizę uszkodzeń. Niemal całkowita automatyzacja procesu wykrywania usterek przyspiesza ich usuwanie przez oprogramowanie czy ekipę serwisową.