Typy drzwi
Komputerowy
system zarządzania
drzwiami
Sterowanie
i oprogramowanie
Aktywacja
i zabezpieczenia

Typ automatu TLP TEP TXP TSP TKP
Wysokość (h) [mm] 200 200 200 200 90
Głębokość (d) [mm] 155 155 185 115 155
Maksymalna waga skrzydła [kg] 80 80 200 80 80
Maksymalna prędkość otwierania [m/s] 1,6 1,6 2,0 1,6 1,6